Calendarul inscrierilor in invatamantul primar (clasa pregatitoare) pentru 2015

760 0

Citeşte, mai jos, calendarul înscrierilor în învăţământul primar.

Prima etapă de înscrieri în clasa pregătitoare

9 februarie Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia şi pe site-ul inspectoratului şcolar. 

Citeşte şi "Ziua Portilor Deschise 2015" in scoli

Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi. 

Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi. Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ şi afişarea listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

Citeşte şi Efectul psihologic al primei zile de şcoală

16 februarie – 6 martie Completarea de către părinţi, online sau la unitateade învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00- 20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta). Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială.

10 februarie – 4 martie Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor.

10 februarie – 5 martie Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea. 

13 -14 martie 2015 Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

Citeşte şi Prima zi de şcoală, o provocare psihologică

A doua etapă de înscrieri în clasa pregătitoare

16 martie 2015 Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar.

17 – 27 martie Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

3 aprilie 2015 Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

7 – 10 aprilie 2015 Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

 

In this article

Join the Conversation