(P) Cu abandonul scolar nu-i de joaca!

840 0

Advertorial_mami.ro

Lista cauzelor ce au condus la această situație este lungă și cuprinde, printre altele, dificultățile materiale, lipsa de educație a părinților, familiile disfuncționale sau emigrarea părinților la muncă în străinătate.

Pe termen lung, dezvoltarea abandonului școlar timpuriu va conduce la un număr sporit de adulți needucați și necalificați, care cu greu își vor găsi locuri de muncă și care vor fi nevoiți să emigreze. De asemenea, acești copii vor întâmpina probleme în ceea ce privește dezvoltarea intelectuală, emoțională și a relațiilor sociale.

Părinții sunt, în primul rând, cei care trebuie să acționeze în schimbarea acestei situații prin conștientizarea importanței studiilor absolvite de către cei mici și printr-un grad mai mare de implicare în viața acestora. De asemena, printr-o colaborare eficientă, profesorii și instituțiile guvernamentale sunt cei care trebuie să vină cu măsuri care să prevină răspândirea acestui fenomen.

Un pas important în această direcție a fost realizat de către Unitatea Administrativ Teritorială Făgăraș, în parteneriat cu Colegiul Aurel Vijoli din Făgăraș, Liceul Tehnologic Dacia din București, Unitatea Administrativ Teritorială Mangalia și Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București. Cele cinci instituții implementează proiectul STOP Abandonului școlar!, program pilot de integrare și creștere a participării în învățământul primar și secundar, POSDRU/181/2.2/s/154769, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 2 – Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 10 luni.

Scopul acestui proiect este crearea unei echipe multidisciplinare în parteneriat cu instituțiile locale, ONG-uri cu activaăți similare, echipe care să ofere o asistență integrată copiilor abandonați și familiilor lor, să asigure consilierea necesară integrării în societate.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea sistemului de educație și formare profesională, prin dezvoltarea de instrumente și metodologii pentru implementarea Cadrului Comun European de Referință pentru Asigurarea Calității în formare profesionala (EQARF), utilizând rețele parteneriale între școli.

Grupul țintă al proiectului este format din 400 persoane: elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii (250) și persoane care au părăsit timpuriu școala (150) din regiunea Centru, Sud Est și București-llfov.

Răspândirea abandonului școlar poate conduce la efecte dezastruoase în ceea ce privește viitorul copiilor noștri, din toate punctele de vedere, de la perspectiva unei generații de șomeri, la o proporție mare de adulți incapabili de a se integra corespunzător în societate.

Contact: Unitatea Administrativ Teritorială Făgăraş; Adresa: Str. Republicii, nr. 3, Făgăraş, jud. Braşov
Tel: 0268-201313, E-mail: [email protected]; Persoană de contact: Manager de proiect‚ Florina Micu

In this article