REGULAMENTUL CONCURSULUI Castiga mobilier pentru camera copilului

1091 0

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.a. Concursul este organizat de SC NEW MAP CASA MAGICA SRL, cu sediul în Bucureşti , Sos.Pantelimon 128,sect.2, 021643 înregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J40/3206/1998, cod fiscal: RO10404090, CONT RO50MIRO0000138587250101 deschis la Pro Credit Bank, sucursala Victoria, reprezentată prin ANTONIO CANTERA – Administrator şi SC BURDA MEDIA BUCUREŞTI SRL, persoană juridică română, cu sediul in Bucureşti, Bd. Decebal, nr 25-29 , Olympia Tower, et 4, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar RO 30 INGB 0001000156728913, deschis la ING BANK, reprezentată prin SANDRIN APOSTOLOIU în calitate de Administrator.
Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit in continuare Regulament Oficial).
1.b. Regulamentul Oficial este întocmit si va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări sa intre in vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.mami.ro

2. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este organizat şi se desfaşoară pe întreg teritoriul României. La aceast concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenţa in România, mai puţin angajaţii societăţilor SC Burda Media Bucureşti şi SC NEW MAP CASA MAGICA SRL, ai altor companii implicate în desfaşurarea campaniei (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfaşurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum şi rudele lor de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFAŞURARE
Concursul se va desfăşura în revista MAMI nr 5, 6 si 7 /2015. Concursul se desfăşoară in perioada 14.04.2015-16.06.2015.

4. MECANISMUL CONCURSULUI
SUBIECTUL CONCURSULUI:
In paginile revistei Mami nr 5, 6, si 7/2015, vom ascunde mai multe litere care, împreună, formează un cuvânt (câte unul diferit pentru fiecare lună). Tu trebuie să le cauți atent și să găsești cuvântul cheie al fiecărei luni. Notează-le într-un e-mail și trimite-l pe adresa [email protected] împreună cu datele tale de contact, specificând numarul de telefon, data naşterii si adresa completă, sau completează formularul de concurs de pe site-ul www.mami.ro. La final vom alege, prin tragere la sorți, marele câștigător care va primi produse pentru a mobila camera copilului oferite de CASA MAGICA DESIGN. Premiul constă într-un pătuț de bebe, o comodă de înfășat și o salteluță de înfășat.

Premiile sunt oferite de SC NEW MAP CASA MAGICA SRL.

CUM SE PARTICIPA LA CONCURS: Pentru a participa la concurs trimite pe adresa [email protected] un singur email în care să notezi cele 3 cuvinte cheie adunate pe parcursul celor trei luni de concurs, in editiile din mai, iunie si iulie ale revistei Mami (nr 5, 6, si 7/2015) sau completeaza formularul de concurs de pe site-ul www.mami.ro; emailul trebuie trimis pâna la data de 30.07.2015 împreună cu datele tale de contact, specificând numarul de telefon, data naşterii si adresa completă.
Petru detalii despre concurs, regulament sau alte informaţii intra pe www.mami.ro sau sună la numarul de telefon 0372.106.000.

5. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR
5.a. Câştigătorul va fi desemnat prin tragere la sorţi din baza de date a participanţilor la concurs dupa încheierea perioadei de desfaşurare a concursului, menţionată in Regulament.
5.b. La tragerea la sorţi vor participa reprezentanţii SC BURDA MEDIA BUCUREŞTI SRL, reprezentanţii SC NEW MAP CASA MAGICA SRL ce oferă premiile înscrise în campanie şi reprezentantul legal-juridic al companiei SC BURDA MEDIA BUCUREŞTI SRL.
5.c. Câştigatorul va fi anunţat în nr 9/2015 al revistei Mami din data de 18.08.2015.

6. PREMIILE
6.a. Premiul constă in produse pentru a mobila camera copilului si anume un pătuț de bebe, o comodă de înfășat și o salteluță de înfășat; premiul este in valoare de 599 lei si este oferit de SC NEW MAP CASA MAGICA SRL.
6. b. Premiul nu se acordă in bani si nu este transferabil.
6.c. Premiul trebuie sa fie revendicat de către câştigator la adresa de e-mail: [email protected], în termen de 30 de zile de la data anunţării câştigătorului in revista Mami nr 9/2015, in caz contrar câştigatorul pierde orice drept asupra premiului.

7. TAXE SI IMPOZITE
Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII, aşa cum a fost modificat si republicat.

8. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR
Prezentul Regulament sta la dispoziţia oricarei persoane sau autoritaţi interesate, fiind publicat pe adresa web www.mami.ro. Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, in conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date.
Prin simpla participare la acest concurs, participanţii sunt de acord ca adresele lor de e-mail să intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreaţi ai acestuia, să fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin poşta, telefon, SMS, noi oferte, invitaţii de a participa la promoţii, mesaje publicitare si de marketing.
La cererea scrisă a participantului, datată si semnată, expediată pe adresa Bd Decebal, nr 24-29, Olympia Tower, et 4, Sector 3, Bucureşti, Departament Marketing, organizatorul se obligă:
• să confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucrează sau nu datele personale ale solicitantului;
• să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să steargă sau să transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozitiile legale;
• să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10. DISPOZITII FINALE
Participanţii la concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de campanie duce la anularea automată a câştigurilor.
Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca numele, adresa şi fotografia lor sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare de către organizator, în diverse materiale tiparite, audio sau video.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a publica respectivele modificări pe site-ul www.mami.ro. Modificarea işi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţa si afişării lor pe website-ul menţionat anterior.
Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei promoţionale se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: SC BURDA MEDIA BUCURESTI SRL, Bd. Decebal, nr 25-29, Olymipa Tower, et 4, sector 3, Bucureşti, Departament de Marketing , pâna la data la care acest regulament produce efecte. Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua in consideraţie nici o contestaţie.

11. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Prezenta campanie promoţională poate înceta înainte de data menţionată la punctul 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră conform legislaţiei in vigoare, inclusiv în cazul imposibilitaţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie promoţionala.

12. LITIGII
Eventualele litigii aparute între Organizator si participanţii la prezenta Campanie promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instaţele judecătoreşti române competente.

Sandrin Apostoloiu
Administrator

In this article