Regulamentul concursului „Castiga o invitatie dubla la filmul Albinuta Maya”

761 0

ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.a. Organizatorul campaniei este S.C. HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Calea Vitan 55-59, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6452/ 1999, cod fiscal RO 11966932.
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/ schimbari pe site-ul www.mami.ro.

DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor S.C. HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS S.R.L. si ai companiilor implicate in desfasurarea concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

PERIOADA DE DESFASURARE

Concursul se va desfasura incepand cu data de 21 august si se va incheia la data de 27 august 2015. Inscrierile se vor opri la data de 27 august 2015, orele 23:59. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.

MECANISMUL CONCURSULUI

Cum se participa la concurs:

 1. Completeaza datele tale alaturi de raspunsul tau la intrebarea din formular si esti inscris automat in concurs.
 2. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
 3. Se vor alege doi castigatori prin tragere la sorti.
 4. Castigatorii vor fi anuntati vineri, 28 august 2015, pe site-ul www.mami.ro, in pagina de concurs.
 5. PREMII
 6. Se vor acorda 2 premii, fiecare constand intr-o invitatie dubla la filmul Albinuta Maya”.
 7. Premiile nu se acorda in bani.
 8. Invitatiile sunt valabile doar pentru cinematograful Hollywood Multiplex din Bucuresti.
 9. Invitatiile sunt valabile doar in limita locurilor disponibile si nu se pot face rezervari pentru aceste situatii.
 10. Modalitatea de acordare a premiului: castigatorul va fi contactat pe e-mail pentru colectarea datelor personale.
 11. Castigatorii trebuie sa confirme pe mail primirea premiului pana cel tarziu luni, 31 august 2015, ora 11.00.
 12. Castigatorii se pot duce la film la cinema Hollywood Multiplex din Bucuresti, in perioada 24-27 august 2015.
 13. Castigatorii vor fi anuntati pe site-ul mami.ro, in pagina de concurs.
 14. TAXE SI IMPOZITE

Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII.

Premiul nu se acorda in bani, iar eventualele impozite vor fi retinute de ORGANIZATOR din premiul CASTIGATORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele de contact sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa www.mami.ro – Burda Media Bucuresti, Bulevardul Decebal nr. 25-29, et.3, sector 3, 03096, Bucuresti, departament New Media, organizatorul se obliga:

Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului.

Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale.

Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

DISPOZITII FINALE

Participantii la aceast concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.

Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele si/ sau fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.

Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari pe site-ul www.mami.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Burda Media Bucuresti, Bulevardul Decebal nr. 25-29, et.3, sector 3, 03096, Bucuresti, departament New Media, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

In this article