Regulamentul concursului Cosmetic Plant

442 0

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.a. Concursul este organizat de SC COSMETIC PLANT PRODCOM SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ariesului, nr. 25, înregistrata la Registrul Comerţului sub nr.  J/12/1627/1991 cod fiscal: RO211369, CON RO98RNCB0106026569010001 deschis la BCR Cluj şi SC BURDA MEDIA BUCUREŞTI SRL, persoană juridică română, cu sediul in Bucureşti, Bd. Decebal, nr 25-29 , Olympia Tower, et 4, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar RO 30 INGB 0001000156728913, deschis la ING BANK, reprezentată prin SANDRIN APOSTOLOIU în calitate de Administrator. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit in continuare Regulament Oficial).

1.b. Regulamentul Oficial este întocmit si va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări sa intre in vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.mami.ro.

 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este organizat şi se desfaşoară  pe întreg teritoriul României. La aceast concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenţa in România, mai puţin angajaţii societăţilor SC Burda Media Bucureşti şi SC COSMETIC PLANT PRODCOM SRL, ai altor companii implicate în desfaşurarea campaniei (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfaşurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum şi rudele lor de gradul I.

 3. PERIOADA DE DESFAŞURARE

Concursul se va desfăşura în revista MAMI nr 3/2015. Concursul se desfăşoară in perioada 17.02.2015- 28.02.2015.

 4. MECANISMUL CONCURSULUI

SUBIECTUL CONCURSULUI:  

Caută simbolul Mărţişorului în revista Mami nr 3/2015 si trimite-ne un email pe adresa  [email protected] în care să ne spui paginile în care l-ai găsit . Poţi câştiga unul din cele  10 seturi  oferite cadou  de Cosmetic Plant; un set conţine urmatoarele produse cosmetice : 

Cremă antirid de zi Q10 si ceai verde 

Cremă nutritiva pentru mâini argan 

Cremă contur ochi Q10 si ceai verde 

Lapte demachiant antirid Q10 

Premiile sunt oferite de SC COSMETIC PLANT PRODCOM SRL .

CUM SE PARTICIPA LA CONCURS : Pentru a participa la concurs trimite pe adresa [email protected] un email în care să ne spui paginile în care ai gasit simbolul Mărţişorului din revista Mami nr 3/2015; emailul trebuie trimis  pâna la data de 28.02.2015 împreună cu datele tale de contact, specificând numarul de telefon, data naşterii si adresa completă.

Petru detalii despre concurs, regulament sau alte informaţii intra pe www.mami.ro sau sună la numarul de telefon 0372.106.000.

5. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR 

5.a. Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi din baza de date a participanţilor la concurs dupa încheierea perioadei de desfaşurare a concursului. menţionată in Regulament. 

5.b. La tragerea la sorţi vor participa reprezentanţii SC BURDA MEDIA BUCUREŞTI SRL, reprezentanţii SC COSMETIC PLANT PRODCOM SRL ce  oferă premiile înscrise în campanie şi reprezentantul legal-juridic al companiei SC BURDA MEDIA BUCUREŞTI SRL.

5.c. Câştigatorii vor fi anunţaţi în nr 4/2015 al revistei Mami din 17.03.2015.

6. PREMIILE

6.a. Premiile constau în 10 seturi de produse cosmetice compuse din urmatoarele produse: 

Cremă antirid de zi Q10 si ceai verde – 9.44 lei + TVA- 10 bucati

Cremă nutritiva pentru mâini argan – 5.02 lei + TVA- 10 bucati

Cremă contur ochi Q10 si ceai verde – 8.23 lei + TVA- 10 bucati

Lapte demachiant antirid Q10 – 6.94 lei + TVA- 10 bucati

6. b. Premiile nu se acordă in bani si nu sunt transferabile.

6.c. Premiile trebuie sa fie revendicate de către câştigatori la adresa de e-mail: [email protected], în termen de 30 de zile de la data anunţării câştigătorilor in revista Mami nr 4/2015, in caz contrar câştigatorii pierd orice drept asupra premiului.

 7. TAXE SI IMPOZITE

Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII, aşa cum a fost modificat si republicat.

Orice obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câstigatorilor.

8. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament sta la dispoziţia oricarei persoane sau autoritaţi interesate, fiind publicat pe adresa web www.mami.ro. www.mami.roParticiparea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.


9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, in conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participanţii sunt de acord ca adresele lor de e-mail să intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreaţi ai acestuia, să fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin poşta, telefon, SMS, noi oferte, invitaţii de a participa la promoţii, mesaje publicitare si de marketing.

La cererea scrisă a participantului, datată si semnată, expediată pe  adresa Bd Decebal, nr. 24-29, Olympia Tower, et 4, Sector 3, Bucureşti, Departament Marketing, organizatorul se obligă:

să confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucrează sau nu datele personale ale solicitantului;

să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să steargă sau să transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozitiile legale;

să  înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10. DISPOZITII FINALE

Participanţii la concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de campanie duce la anularea automată a câştigurilor.

Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca numele, adresa şi fotografia lor sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare de către organizator, în diverse materiale tiparite, audio sau video.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a publica respectivele modificări pe site-ul www.mami.ro. Modificarea işi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţa si afişării lor pe website-ul menţionat anterior.

Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei promoţionale se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: SC BURDA MEDIA BUCURESTI SRL, Bd. Decebal, nr 25-29, Olymipa Tower, et 4, sector 3, Bucureşti, Departament de Marketing , pâna la data la care acest regulament produce efecte. Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua in consideraţie nici o contestaţie.

11. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezenta campanie promoţională poate înceta înainte de data menţionată la punctul 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă  majoră conform legislaţiei in vigoare, inclusiv în cazul imposibilitaţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie promoţionala.

12. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participanţii la prezenta Campanie promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instaţele judecătoreşti române competente.

Sandrin Apostoloiu

Administrator

 

 

In this article

Join the Conversation